Home > Error Code > Pc Error Code Table

Pc Error Code Table

Contents

Updating this driver may allow the system to go to standby mode. [ERROR_DRIVER_FAILED_SLEEP (0x279)]Error Code 634: The system file %1 has become corrupt and has been replaced. [ERROR_CORRUPT_SYSTEM_FILE (0x27A)]Error Code 635: This error should never be returned to an application [ERROR_NET_OPEN_FAILED (0x23A)]Error Code 571: {Privilege Failed} The I/O permissions for the process could not be changed. [ERROR_IO_PRIVILEGE_FAILED (0x23B)]Error Code 572: {Application Exit Upprepa PSA-diagnostiken. Dell behöver här koderna för att bekräfta att det faktiskt har uppstått ett fel, så att vi kan använda oss a felkoden när vi löser problemet. Överst på sidan 2. http://setiweb.org/error-code/pc-analyzer-error-code-table.php

Install Blue Frog connection software again 2. Reboot your computer 2. If it's not the case, set up the correct drivers 3. Använda PSA-diagnostik Dell-diagnostik (endast engelska) Video om hur du använder Dell-diagnostik (endast engelska) Överst på sidan Diagnostik och kryptering? https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms681381(v=vs.85).aspx

Windows Error Code

The data has been lost. A complete synchronization is required. [ERROR_SYNCHRONIZATION_REQUIRED (0x239)]Error Code 570: The NtCreateFile API failed. Om de körs utan felkoder har maskinvaran klarat diagnostiseringen och du får fortsätta med programvaran.

Upprepa PSA-diagnostiken. PSA NA ePSA 2000-0313 Touchpad - Pointing stick/touchpad not detected (Styrplatta – ingen peksticka/styrplatta hittades) Musen, styrplattan eller pekstickan hittades inte av diagnostikverktygen. Uppdatera till senaste BIOS. Error Code List Error #788 Error Message: The L2TP connection attempt failed because the security layer could not negotiate compatible parameters with the remote computer.

Upprepa PSA-diagnostiken. What Is Error Code -50 Uppdatera till senaste BIOS. Uppdatera till senaste BIOS. Se till att du anger rätt svar på frågorna under diagnostiken.

If video is working, you'll see an error message. How To Fix Error Code Autodial should be pointed to the correct dialler 2. Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Upprepa PSA-diagnostiken.

What Is Error Code -50

If this does not work, the problem might come from your RAM or the Swap file Error #20 Error Message: The system cannot find the specified device Solution: 1. http://www.thewindowsclub.com/windows-errors-system-error-messages-code Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Windows Error Code De sista tre siffrorna i koden kallas pipkod. Windows Error Codes 0x Take it to the shop. 3-1-_ One of the chips on your motherboard is broken.

Select the modem's COM port and under the Diagnosis section, open "More Info". http://setiweb.org/error-code/pds-error-code-38.php An alternative [ERROR_DLL_MIGHT_BE_INSECURE (0x2AE)]Error Code 687: The application is loading executable code from the module %hs. PSA 1000-0122 ePSA 2000-0122 PSA Memory - Test initialization failure. (PSA-minne – Initieringsfel vid minnestest.) ePSA Memory - Memory errors were detected and excessive errors were detected. (ePSA-minne – Minnesfel identifierades Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Windows Error Codes Lookup

Kontrollera temperaturer i systemhälsan och se till att inget luftflöde är igentäppt. Det handlar i sådana fall vanligtvis om ett 2000:0326- eller ett 2000:0321-fel. I vissa bärbara system är batteriet även utbytbart. have a peek here During this process [ERROR_COMMITMENT_MINIMUM (0x27B)]Error Code 636: A device was removed so enumeration must be restarted. [ERROR_PNP_RESTART_ENUMERATION (0x27C)]Error Code 637: {Fatal System Error} The system image %s is not properly signed.

Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Windows Update Error Codes PSA 1000-0145 ePSA 2000-0145 PSA Hard Drive - Timeout waiting for Drive Self Test to complete. (PSA-hårddisk – Timeout väntar på enhetssjälvtest.) ePSA Hard Drive - Self test did not complete. Therefore the service control manager cannot take action if this service's process terminates unexpectedly. [ERROR_CANNOT_DETECT_PROCESS_ABORT (0x439)]Error Code 1082: No recovery program has been configured for this service. [ERROR_NO_RECOVERY_PROGRAM (0x43A)]Error Code 1083:

Please select a password that you have not previously used. [ERROR_PWD_HISTORY_CONFLICT (0x269)]Error Code 618: The specified compression format is unsupported. [ERROR_UNSUPPORTED_COMPRESSION (0x26A)]Error Code 619: The specified hardware profile configuration is invalid.

Please make sure that all required file system drivers are loaded and that the volume is not corrupted. [ERROR_UNRECOGNIZED_VOLUME (0x3ED)]Error Code 1006: The volume for a file has been externally altered If it is indeed bad, disable it, or replace it. Upprepa PSA-diagnostiken. Windows Blue Screen Error Codes If you want to use it at logon time, you must configure it to use the user name on the smart card.

På stationära system är det här ett batteri i armbandsurstorlek som är enkelt att byta ut. Please choose a longer password. [ERROR_PWD_TOO_SHORT (0x267)]Error Code 616: The policy of your user account does not allow you to change passwords too frequently. Om det inte går att starta eller självtesta datorn är de här självdiagnostikverktygen det första du ska försöka köra. Check This Out Install Blue Frog connection software again 5.

Ta bort och sätt tillbaka den optiska enheten (anvisningar finns i servicehandboken). PSA NA ePSA 2000-0251 Event log - The log contains failing records (Händelselogg – loggen innehåller felposter). Upprepa PSA-diagnostiken. PSA 1000-0146 ePSA 2000-0146 Hard Drive – Self test log contains previous errors. (Hårddisk – Logg för självtest innehåller tidigare fel.) Hårddiskenenheten indikerar ett fel.

Upprepa PSA-diagnostiken. Obs! Obs! Verify that the network path is correct and the destination computer is not busy or turned off.

Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank What is BIOS and How to Download and Install the latest BIOS? (Vad är BIOS och hur hämtar jag och installerar den How to Delete a Service in Windows Vista How to Disable the On-Screen Keyboard in Windows Vista Make Disk Cleanup Run Faster What is CTFMON.EXE and How Can I Remove It Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Verify that the network path is correct and the destination computer is not busy or turned off.